Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Aktuálně

Odpovědět Přeposlat

Právní služby poskytuji osobně, a ve vhodných případech i prostřednictvím online konzultací, a to v předem domluveném termínu. Osvědčené mám platformy Google.meet a Zoom, možná je i konzultace přes Skype a telefonicky. 

Pro domluvu termínu zavolejte v pracovní dny mezi 14. a 18. hodinou na číslo 774 023 949 nebo napište na email marketa.tillerova@gmail.com.
Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Kontakt

Odpovědět Přeposlat

Telefon: +420 774 023 949,

prosím, volejte mezi 14. a 18. hodinou. Pokud mě nezastihnete, napište prosím SMS, ozvu se Vám zpět. 

Email: marketa.tillerova@gmail.comSvé služby Vám mohu nabídnout i vzdáleně - telefonicky, po Skypu, přes schůzku Meet. 

Nepoužívejte ke kontaktu se mou prosím Facebook a WhatsApp, ty mám vyhrazené pro soukromé záležitosti. 


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Služby

Odpovědět Přeposlat

Dlouhodobě se ve své praxi zaměřuji zejména na právní pomoc náhradním rodičům - pěstounům i adoptivním rodičům, jsem připravena být Vám nápomocna ve všech okamžicích Vaší péče.


Dále Vám mohu nabídnout právní pomoc v těchto oblastech: 

- rodinné právo,

- nemovitosti,

- závazkové právo, včetně dluhového poradenství,

- pracovní právo (jak z pohledu zaměstnance, tak i zaměstnavatele).


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Přednášky

Odpovědět Přeposlat

Lektorská činnost

Jsem dlouholetým lektorem pro neziskové organizace, a to převážně v oblasti pěstounské péče a pracovního práva a práva pro drobné podnikatele.

Dlouhodobě spolupracuji s několika organizacemi doprovázejícími pěstouny, nejdéle - již od roku 2010 spolupracuji s Rodinným centrem Routa z Čelákovic. Jsem v dlouhodobém kontaktu i s Centrem pěstounských rodin z Hradce Králové,  Cestou necestou z Prahy 5, OSPODem Prahy 14, ale i s dalšími. 

V těchto organizacích školím pěstouny v právní problematice týkající se náhradní rodinné péče, exekucí, dědického práva, výchovných problémů z pohledu práva, práva dětí v pěstounské péči. Právní poradenství vedle pěstounů v těchto organizacích poskytuji i klíčovým pracovníkům a jsem některým z těchto organizací nápomocna i při přípravě metodických materiálů a standardů kvality. 

V minulosti jsem školila vedle těchto organizací i účastníky projektů realizovaných Občanskou inspirací z Prahy, KRC CobyDup z Prahy 9 a  Brandýským Matýskem z Brandýsa nad Labem.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Pěstounům a ostatním pečujícím

Odpovědět Přeposlat

Pro pěstouny

Dlouhodobě spolupracuji s několika neziskovými organizacemi, které doprovázejí pěstouny a jsem nápomocna klíčovým pracovníkům těchto organizací. Pěstouny pravidelně školím v právní problematice a zároveň jim poskytuji právní poradenství.

Z praxe jsem podrobně seznámena s právními problémy, se kterými se pěstouni potýkají - zejména jde kontakt dětí s biologickou rodinou, rozhodování biologických rodičů, předávání dětí z péče pěstounů na přechodnou dobu do následné péče.

Pěstounům jsem často nápomocna při zpracování návrhů k soudu - například návrhů na vydání předběžných opatření či rozšíření kompetencí pěstounů. V rámci konzultací pěstounům pomáhám například s přípravami k soudním jednáním nebo v oblasti nároku na dávky. Ve výjimečných případech pěstouny zastupuji v soudních sporech s rodiči dětí nebo při zrušení pěstounské péče.


Pro náhradní rodiče

Ať už jde o adoptivní rodiče či příbuzné, jsem připravena i Vám v oblastech náhradní rodinné péče pomoci. Mám zkušenosti s přípravou návrhů k soudu i v této oblasti - předběžná opatření k předání dítěte do Vaší péče, pomoc při řešení potíží v komunikaci s biologickými rodiči dětí, pomoc při hledání východiska při vhýchovných problémech dětí. 


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Rodinné záležitosti

Odpovědět Přeposlat

Rodinné právo
Poskytuji právní služby v celé šíři rodinného práva. Můžete se na mě obrátit kvůli rozvodu stejně, jako kvůli úpravě kontaktu s dítětem, dědickému řízení, kvůli sporům dotýkajícím se otázek rozhodování o dítěte. Poradím Vám i v oblasti omezení či navrácení svéprávnosti či uzavření smlouvy o nápomoci.  

Rozvod

Rozvod je vždy citlivou oblastí a partneři velmi často budou  potřebovat spolu vyjít a komunikovat i nadále. Dobře zvládnutý rozvod může být pro další spokojený život klienta naprosto zásadní. Proto vždy zohledňuji právě zájem na dlouhodobě uspokojivých vztazích mého klienta a snažím se k němu svou právní službou přispět.


Jste-li rodiči nezletilých dětí, bude první fází Vašeho rozvodu úprava poměrů Vašich dětí.
Děti mohou být svěřeny do výlučné péče jednoho z rodičů, do střídavé péče obou rodičů anebo do tzv. společné péče rodičů.
Všechny tři způsoby péče mají své výhody i svá úskalí. Je třeba přihlédnout k potřebám dítěte a k jeho přání a jeho vazbám k rodičům, neméně důležité jsou ale i možnosti a přání rodičů; vždy je třeba vhodně nastavit i výživné.

K poslechu všem rodičům nezletilých dětí doporučuji  rozhovor s profesorem lékařské psychologie, psychologem a psychoterapeutem Radkem Ptáčkem v pořadu Balanc České rozhlasu. 

Po soudním rozhodnutí ohledně úpravy poměrů dítěte nastává v druhé fázi samotný rozvod. V případě, že se dohodnete na úpravě poměrů dítěte/dětí a zároveň se dohodnete na vypořádání společného majetku, nebude se soud zabývat příčinami rozpadu Vašeho manželství a bude mít zato, že manželství je rozvrácené a manželství rozvede (vedle dohody o dětech a majetku je ještě třeba, aby manželství trvalo alespoň rok a abyste 6 měsíců nevedli společnou domácnost). Pokud se nedohodnete, má soud za úkol zjistit, proč se Vaše manželství rozvrátilo, a teprve poté může manželství rozvést.


V případě, že jste se před rozvodem manželství nedohodli na vypořádání společného jmění manželů, pak po rozvodu nastupuje tříletá lhůta, ve které máte možnost buď uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo podat k soudu žalobu o vypořádání společného jmění manželů.


Jsem připravena Vám být nápomocna v kterékoli fázi Vašeho rozvodu. Poskytnu Vám rady před rozvodem, pomůžu s vyjednáním dohod a/nebo příslušné dohody sepíši, připravím Vám návrhy k soudu, případně Vás budu zastupovat v soudním řízení, pokud to bude třeba.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Péče o blízkou osobu

Odpovědět Přeposlat

V souvislosti s péčí o blízkou osobu jsem připravena Vám být nápomocna jak ve věcech dávek, tak ve věcech úpravy svéprávnosti. 

Mám navázanou spolupráci s neziskovými organizacemi, které Vás mohou ve Vaší nelehké situaci podpořit a být Vám nápomocny. 


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Domácí násilí

Odpovědět Přeposlat

Domácí násilí

Domácí násilí je velmi často skryté a bez pomoci se z něj jeho oběť nemůže sama dostat. Obětí se může stát nejen partner/ka, ale i dítě, rodič, spolubydlící. Je to velmi citlivá oblast a vyžaduje zvláštní přístup i od advokáta.

Pokud jste se Vy sami obětí stali nebo víte, že se obětí stal někdo z Vašich blízkých, jsem připravena Vám v této oblasti pomoci. Spolupracuji jednak s neziskovými organizacemi, které Vám mohou poskytnout pomoc psychologickou a psychoterapeutickou, jednak pro Vás mohu být oporou jak v civilním řízení (předběžné opatření k vykázání násilníka, dokumentaci pro rozvod, řešení bydlení či úprava poměrů dětí), tak i v trestním řízení (zastupování obětí).

Právní pomoc obětem domácího násilí lze poskytnout za sníženou odměnu, na splátky, v určitých případech i bezplatně.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Opatrovnictví

Odpovědět Přeposlat

Opatrovnictví

Přijímám ustanovení opatrovníkem poškozeného nezletilého dítěte v trestním řízení, při ochraně jeho práv postupuji případně ve spolupráci se zmocněncem poškozeného.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Nemovitosti

Odpovědět Přeposlat

Chcete  prodat či koupit nemovitost?

Provedu Vás celým procesem koupě/prodeje nemovitosti. Vysvětlím Vám, jak celý proces převodu vlastnického práva probíhá a nač je třeba si dát pozor.

Připravím pro Vás návrh kupní smlouvy či zkontroluji smlouvy připravené druhou stranou nebo realitní kanceláří. Úschovy kupní ceny neprovádím, ale jsem připravena Vám pomoci se zajištěním úschovy u bankovní instituce.

Chcete darovat nemovitost?

Připravím pro Vás darovací smlouvu a zajistím její vklad do katastru nemovitostí.

Pokud darovanou nemovitost užíváte, společně probereme možnosti zřízení věcného břemene doživotního bydlení nebo výměnku, seznámím Vás s možnostmi a výhodami.

Potřebujete zřídit věcné břemeno, sepsat zástavní smlouvu či vyřešit spor se sousedem?

I v takovém případě se na mě můžete obrátit, v oblasti nemovitostí jsem připravena Vám poskytnout komplexní službu.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Ostatní informace

Odpovědět Přeposlat

V advokacii působím od roku 2005, předtím jsem pracovala například v Českém Telecomu, a.s.,  a tři roky jsem byla advokátní koncipientkou malé advokátní kanceláře, která určila mé další profesní zaměření na běžné problémy lidí kolem mě. Pomoc obyčejným lidem v každodenních starostech dává mé práci smysl.

Vedle advokacie se od r. 2011 věnuji lektorské práci, a to zejména pro pěstouny, které vzdělávám v právní problematice týkající se náhradní rodinné péče, exekucí, dědického práva a podobně.

Pravidelně se podílím na vzdělávání pěstounů v oblasti práva pro Rodinné centrum Routa, z.s. z Čelákovic, Centrum pěstounských rodin, z.s. z Hradce Králové a Cestou necestou, z.ú. z Prahy 5. Vedle toho příležitostně školím v oblasti pracovního práva a práva pro drobné podnikatele v rámci vzdělávacích projektů realizovaných různými neziskovými organizacemi (Rodinné centrum Routa, z.s., Brandýský Matýsek, z.s., Občanská inspirace o.s., Rodinné centrum CobyDup, z.s.)

Podílela jsem se na tvorbě metodiky pro pěstouny na přechodnou dobu vytvářené Centrem pěstounských rodin, z.s. a na tvorbě standardů kvality neziskových organizací.

Aktivně se zajímám o problematiku postižených osob a jsem nápomocna jejich rodinám při vyřizování dávek.

Se svými čtyřmi syny jsem součástí komunity rodičů vzdělávajících své děti doma.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Povinné informace

Odpovědět Přeposlat

Základní informace

Mgr. Markéta Tillerová, advokátka

IČ: 71456830
Sídlo: V Zátiší 547, Čelákovice
ID datové schránky: 79yf49m
Email: marketa.tillerova@gmail.com
Telefon: 774 023 949 (nejlépe jsem k zastižení mezi 14. a 18. hodinou v pracovních dnech, pokud mě nezastihnete, napište SMS, ozvu se Vám zpět)

Běžný účet: 670100-2206597139/6210

Jsem zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 10908.

Informace pro klienty - spotřebitele

Advokátka klientům poskytuje služby dle zákona o advokacii zejména v následujících oblastech:

občanské právo, zejména v oblasti rodinného práva, práva smluvního, náhrady škody a práva týkajícícho se nemovitostí, a to včetně zastupování klienta v soudním řízení a zastupování klienta ve výkonu rozhodnutí

trestní právo, zejména zastupování obětí trestné činnosti a zastupování poškozených ve všech stádiích trestního řízení

správní a ústavní právo, zejména ve vztahu k nárokům klientů v oblasti rodinného práva a práva sociálního zabezpečení (příspěvky pěstounům, příspěvky na péči), a to včetně zastupování před příslušnými orgány

Právní služba bude klientovi poskytnuta pouze v rozsahu a ve věci mezi advokátkou a klientem dohodnuté.

Odměna advokátky bude stanovena dohodou mezi klientem a advokátkou, a to v závislosti na druhu a rozsahu poskytované právní služby a sociální situaci klienta. Bezplatná právní služba bude poskytnuta pouze s předchozím výslovným souhlasem advokátky. Nebude-li stanoveno dohodou advokátky a klienta jinak, pak platí, že jedna hodina právní služby v místě sídla advokátky je poskytnuta za částku ve výši 1300 Kč, jedna hodina právní služby mimo sídlo advokátky je poskytnuta za 1800 Kč.

Odměnu klient hradí průběžně, a to bankovním převodem, vkladem na účet advokátky nebo v hotovosti k rukám advokátky.

 Advokátka je profesně pojištěna z odpovědnosti za způsobenou újmu, a to v rozsahu zákonného pojištění ve výši 5.000.000 Kč za každý jednotlivý případ.

Práva klienta z případného vadného plnění advokátky:
Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátce v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klient bere na vědomí poučení advokátky, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pokud nedojde ve sporu mezi advokátkou a klientem k dohodě, je příslušnou k  mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Ceny

Odpovědět Přeposlat

Ceny se sjednávaji vždy individuálně některým z následujících způsobů  a nezahrnují soudní a/nebo správní poplatky.

Pokud se na ceně výslovně nedohodneme jinak, tak platí, že každá započatá hodina právní služby v místě sídla advokátky je poskytována za částku ve výši 1300 Kč, cena právní služby mimo sídlo advokátky se vždy sjednává individuálně, a to vždy tak, že je dopředu dohodnuta minimální cena bez ohledu na dobu trvání právní služby. 

Bezplatně lze právní službu na žádost klienta poskytnout pouze s předchozím výslovným souhlasem advokátky.

Odměnu klient hradí průběžně, a to bankovním převodem nebo v hotovosti k rukám advokátky.

Způsoby stanovení odměny advokátky:

Pevná částka

Na pevné částce se dopředu dohodneme v případě jednorázového poskytnutí služby s písemným výstupem. Typickým příkladem je sepsání dokumentů (např. vyhotovení kupní smlouvy na nemovitost, vyhotovení podkladů k tzv. smluvenému rozvodu).

Hodinová odměna

V případě, že se sejdeme na osobní konzultaci a/nebo Vám budu poskytovat služby po delší dobu, bude odměna stanovená jako hodinová zpravidla v rozmezí  1.300 až 1.800  za hodinu, a to zejména v závislosti na

  • náročnosti požadovaných právních služeb,
  • hodnoty věci, o kterou se jedná.

Stanovení výše hodinové odměny dále závisí i na sociální situaci klienta a po dohodě mezi advokátkou a klientem může být stanovena i hodinová odměna nižší, než je uvedeno výše, ve výjimečných případech může být právní pomoc poskytnuta i bezplatně.

U dlouhodobého poskytování služby budete vždy předem seznámeni s odhadem celkové časové náročnosti poskytované právní pomoci, platba zpravidla probíhá průběžně dle odváděné práce a máte tak plnou kontrolu na konečnou cenou.

V některých případech - například v případě zastupování poškozených v trestním řízení nebo v případě soudního vymáhání pohledávky, bude odměna stanovena dle advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb).

V některých případech může být odměna advokátky sjednána v závislosti na výsledku soudního sporu, ke sjednání tohoto typu odměny musí být vážné důvody vyplývající zejména ze sociální situace klienta a s přihlédnutím k advokátkou předvídanému výsledku sporu.


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Reference

Odpovědět Přeposlat

Reference

Cestou necestou


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět: Odkazy

Odpovědět Přeposlat

Organizace pro asistenci kontaktu s nezletilými dětmi

1.     Arcidiecézni charita Praha, poradna Magdala – webové stránky

https://praha.charita.cz/sluzby/poradna-magdala-sluzby-v-gesci-socialne-pravni-ochrany-deti/#asistovana-setkavani-ditete-s-rodicem

 

2.     HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. - webové stránky

https://www.hostcz.org/asistovane-kontakty

 

3.     PEXESO, z.s. – webové stránky

https://www.pexeso.org/cz/poradny-pro-rodinu/asistovany-kontakt.html

 

4.     Diakonie Českobratrské církve husitské – webové stránky

https://rodina.diakonie.cz/aktivity-spod/asistovany-kontakt/

 

 

5.     ProDialog z.s.– webové stránky

https://www.prodialogforum.cz/setkavani/Organizace pro oběti domácího násilí a oběti trestných činů

Intervenční centrum Respondeo, Nymburk

Bílý kruh bezpečí, Praha

Acorus, Praha


Další odkazy

OSPOD Brandýs nad Labem, ostatní OSPOD v kraji

Okresní soud Praha - východ, ostatní soudy

Policie Středočeského kraje

Ombudsmanka

Notářka Český Brod

Notář Lysá nad Labem


Od: Mgr. Markéta Tillerová, rodinná advokátka
Předmět:

Odpovědět Přeposlat

xxx


Zpráva